Suomen Ihotautilääkäriyhdistys - Finnish Dermatological Society

Suomen Ihotautilääkäriyhdistys ry on yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka toiminta keskittyy edistämään suomalaista ihotauteihin liittyvää täydennyskoulutusta, tutkimusta ja hoitoa.

Yhdistys perustettiin 19.5.1916 ja se on yksi maamme vanhimpia erikoislääkäriyhdistyksiä. Tarkoituksena on liittää yhteen Suomen ihotautilääkärit, edistää ihotautiopin tieteellistä ja kliinistä kehitystä maassamme sekä toimia Suomen edustajana pohjoismaisissa, eurooppalaisissa ja muissa kansainvälisissä ihotautien yhdistyksissä.

Yhdistys järjestää kokoustilaisuuksia esitelmineen, keskusteluineen ja demonstraatioineen sekä harjoittaa julkaisutoimintaa. Tämän lisäksi yhdistys järjestää vuodessa yleensä 2 virallista kokousta: vuosikokouksen keväällä ja syyskokouksen syksyllä. Suomen Ihotautilääkäriyhdistyksen kansainvälinen toiminta on vilkasta sekä Pohjoismaissa, Euroopassa että laajemmin ja se lähettää edustajia alaa käsitteleviin ulkomaisiin kongresseihin ja koulutustilaisuuksiin.

Tiedot tulevista kokouksista löytyvät näiden sivujen Ajankohtaista-osiosta. Suomen Ihotautilääkäriyhdistys antaa lausuntoja yhdistyksen toimintaan liittyvistä asioista, joista sen piirissä on asiantuntemusta. Yhdistys jakaa anomuksesta korkeatasoisiin ja hyvin perusteltuihin ehdotuksiin jäsenilleen matka- ja väitöskirja-apurahoja ja muita tutkimusapurahoja.

The Finnish Dermatological Society (SILY) is a non-profit association, whose activities focus on promoting dermatology-related education, research and treatment in Finland.

The society was established 19.05.1916 and it is one of the country's oldest specialist associations. It aims to bring together Finnish dermatologists, to promote scientific and clinical development of dermatology in Finland and to act as a representative in Nordic, European and other international dermatology associations. 

The society organizes conferences and publications. In addition, the association organizes two formal meetings per year: the annual meeting in the spring and an autumn meeting in the fall. The Society's international connections are strong in the Nordic countries, Europe and more widely. It aims to send Finnish dermatologists to international conferences and training events.

Information on upcoming meetings can be found on these pages (Ajankohtaista, in Finnish). The Finnish Dermatological Society issues expert opinions within it's scope of expertise. Upon application the society grants it's members travel, dissertation and other research grants.